Certificering nieuwe gasketelwet behaald

Coelingh > Nieuws > Certificering nieuwe gasketelwet behaald

CO-certificering

Vanaf april 2023 is de nieuwe gasketelwet ingevoerd. Dat heeft grote gevolgen voor installatie- en servicebedrijven. Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat Loodgieters-Installatiebedrijf Coelingh de nieuwe CO-certificering heeft behaald en voldoet aan de laatste wet- en regelgeving! Alleen met deze certificering mogen nog werkzaamheden worden uitgevoerd aan gasverbrandingstoestellen. Uiteindelijk heeft dit tot doel om de veiligheid te vergroten en het aantal ongelukken te verminderen.

Nieuwe wetgeving

Uit een rapport van de Onderzoeksraad uit 2015 bleek dat het koolmonoxideprobleem groter was dan gedacht. Het merendeel van de ongevallen had betrekking op nieuwe en goed onderhouden cv-ketels. Periodiek onderhoud alleen bleek niet voldoende en ook de bestaande keurmerken boden te weinig garantie. Naar aanleiding hiervan heeft de regering besloten, per 1 april 2023, nieuwe certificering verplicht te stellen voor installatiebedrijven, zodat alleen vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs nog werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen mogen uitvoeren.

Vakbekwame monteurs

Voor u biedt deze nieuwe certificering extra zekerheid. Een aantal van onze monteurs  hebben met goed gevolg een vakbekwaamheidstoets moeten maken als onderdeel van de certificering. Zij hebben hierbij een theorie- en praktijkexamen afgelegd. Na onderhoud ontvangt u via de mail een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden en een nieuwe ‘Sticker Gecontroleerd’ met het CO-vrij keurmerk van de overheid, zodat u kunt zien dat de werkzaamheden door een gekwalificeerde en gecertificeerde monteur zijn uitgevoerd. Op de vernieuwde sticker staat ons certificatienummer en wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd, zodat bij controles en calamiteiten snel de relevante informatie is terug te vinden.

Van verstopt toilet tot …

Steenwijkerland en omgeving

Contact